Všeobecné ustanovenia - prevádzkovateľ internetového obchodu www.fasardiofficial.sk

Názov spoločnosti:

BARTOŠ s.r.o.

Ulica a číslo:

Švermova 489/66

Mesto a PSČ:

Čierny Balog 976 52

Štát:

Slovenská republika

IČ:

48315613

IČDPH:

SK2120143025

Tel. číslo:

02 / 222 000 57

Email:

obchod@fasardiofficial.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa

č. účtu:

5076623928

Kód banky:

0900

IBAN:

SK64 0900 0000 0050 7662 3928

BIC:

GIBASKBX

Zodpovedná osoba:

Ing.Milan Bartoš

Prevádzkovateľ je platcom DPH

Pracovná doba

Pondelok:

06:00-15:00

Utorok:

06:00-15:00

Streda:

06:00-15:00

Štvrtok:

06:00-15:00

Piatok:

06:00-15:00

Sobota:

06:00-12:00

Nedeľa:

ZATVORENÉ

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet. Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania

1) Registrácia na www.fasardiofficial.sk

Vyhlasujeme, že vaše údaje slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v internetovom obchode www.fasardiofficial.sk a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasíte so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.fasardiofficial.sk. Registráciou na stránke môžete taktiež čerpať výhody bonusového programu a získavať vernostné zľavy. Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese obchod@fasardiofficial.sk. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom, samotným uskutočnením objednávky, upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába
 • tovar sa už nedodáva
 • výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávaného tovaru

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru.

O prijatí/ vybavovaní/ odoslaní/ stornovaní objednávky je kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou na e-mail, ktorý zadal pri registrácií (objednávke ) na stránke www.FASARDIofficial.sk.

 • Prijatie objednávky - vykonanie objednávky na stránke www.FASARDIofficial.sk a prijatie informatívneho emailu o úspešnom prijatí objednávky stránkou.
 • Vybavovanie objednávky - predávajúci objednávku prijal, kupujúci prijal informatívny email o vybavovaní objednávky,
 • začína sa proces vybavovania objednávky od kontroly dostupnosti tovaru na sklade, jeho balenie a príprava na odoslanie.
 • Stornovanie objednávky - objednávka tovaru, ktorý ešte nebol odoslaný je zrušená, kupujúci prijíma informatívny email o stornovaní objednávky (viď. časť 3.Storno objednávky).
 • Odoslanie objednávky - Objednávka je skompletizovaná, tovar je odovzdaný prepravnej spoločnosti, kupujúci prijíma e-mail o odoslaní objednávky, tovar s osobným prevzatím je pripravený na odovzdanie.

Pri každej položke je zobrazený stav tovaru:

 • Tovar, ktorý je na sklade, bude expedovaný (v prípade prijatia objednávky do 14:00) v pracovných dňoch do 24 hodín od momentu začatia vybavovania objednávky (od prijatia informatívneho e-mailu o vybavovaní objednávky).
 • Tovar, ktorý má dobu dodania 1-4 dní bude doručený do min.1 a max.4 pracovných dní od momentu začatia vybavovania objednávky (od prijatia informatívneho e-mailu o vybavovaní objednávky).
 • Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

3) Storno objednávky

Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou, t.j. do momentu začatia vybavovania objednávky (viď. časť 2. Prijatie a vybavovanie objednávky). V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. Storno môžete poslať e-mailom, prípadne vykonať telefonicky na uvedenom e-maile a tel. čísle (viď. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.FASARDIofficial.sk). Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába
 • tovar sa už nedodáva
 • výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávaného tovaru

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

4) Druhy dopravy a doručenie

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. V takom prípade môže byť rátaná doprava za viac balíkov, každý s vlastnou váhou. U objednávok nad 69€ je doprava objednaného tovaru zdarma.

Osobný odber

Objednaný tovar je možné si vyzdvihnúť osobne na pobočke od momentu ukončenia stavu vybavovania objednávky a prijatia informatívneho emailu o odoslaní objednávky- tovar je pripravený na vyzdvihnutie (viď. časť 2. Prijatie a vybavenie objednávky). Objednávky je možné vyzdvihovať v pracovný čas, mimo túto dobu po dohode. Osobné prevzatie tovaru je bezplatné. Pri osobnom odbere je potrebné zvoliť spôsob platby prevodom alebo kartou GP-WEBPAY, platba v hotovosti na pobočke nie je možná.

Tovar doručovaný prepravnou balíkovou službou SPS Slovensko do 24 hod.

Pri tovare doručovanom prepravnou balíkovou firmou SPS Slovensko je termín dodania v pracovných dňoch do 24 hodín od momentu odoslania objednávky (viď. časť 2. Prijatie a vybavenie objednávky). Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Cena prepravy zahŕňa emailové kontaktovanie zákazníka deň pred doručením a telefonické kontaktovanie zákazníka kuriérom spoločnosti v deň doručenia tovaru. Tovar je doručovaný aj v sobotu bez ďalších extra príplatkov po vyžiadaní, upozornení, že má zákazník o takéto doručenie záujem.

Cenník prepravy
0-50kg: 3,5€ s DPH

Pri objednávke nad 69€ má spotrebiteľ dopravu tovaru zadarmo: 0€.

Reklamácia zásielky je možná do 24 hod. od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní! POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Tovar doručovaný prepravnou balíkovou službou ZÁSIELKOVŇA

Pri tovare doručovanom prepravnou balíkovou službou ZÁSIELKOVŇA termín dodania v pracovných dňoch do 48 hodín od momentu odoslania objednávky (viď. časť 2. Prijatie a vybavenie objednávky). Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Cena prepravy zahŕňa telefonické kontaktovanie zákazníka kuriérom spoločnosti o doručení tovaru.

Cenník prepravy
0-50kg: 3,0€ s DPH

Pri objednávke nad 69€ má spotrebiteľ dopravu tovaru zadarmo: 0€.

Reklamácia zásielky je možná do 24 hod. od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní! POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

5) Spôsoby platby

 • Dobierka - pri platbe na dobierku zákazník platí pri prevzatí tovaru od kuriéra (viď. časť 4. Druhy dopravy a doručenie).

  Cena platby na dobierku: 
  pri spôsobe dopravy prepravnou balíkovou firmou SPS do 24hod: 1€ s DPH
 • Platba prevodom - zákazník pošle platbu prevodom na účet predávajúceho po prijatí e-mailu o vybavovaní objednávky (viď. časť 2. Prijatie a vybavenie objednávky). Informácie pre platbu sú zaslané kupujúcemu v danom prijatom e-maile o vybavovaní. Tovar je zasielaný po prijatí platby. Bankové spojenie viď. v časti Prevádzkovateľ internetového obchodu www.FASARDIofficial.sk. 

          Cena platby prevodom: 0€ s DPH

 • Platba kartou GP- WEBPAY - zákazník zaplatí kartou po vytvorení objednávky.

        Cena platby kartou GP-WEBPAY: 0€ s DPH

6) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. Záručná lehota na všetok tovar ponúkaný na stránke www.FASARDIofficial.sk je 2 roky.

7) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

8) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

V takom prípade spotrebiteľ:

 1. písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením mena kupujúceho, čísla objednávky, kódu produktu, ktorý chce spotrebiteľ vrátiť a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Najneskôr do 14 kalendárnych dní doručí toto písomné ustanovenie predávajúcemu. Odporúčané je použitie Výmenného/Vratného formuláru.
 2. V PRÍPADE VÝMENY TOVARU ZA INÚ VEĽKOSŤ- písomne uvedie, že ide o výmenu tovaru z dôvodu zlej veľkosti.Uvedie meno kupujúceho, číslo objednávky, kód produktu, ktorý chce spotrebiteľ vymeniť, novú požadovanú veľkosť produktu. Najneskôr do 14 kalendárnych dní doručí toto písomné ustanovenie predávajúcemu. Odporúčané je použitie Výmenného/Vratného formuláru.
 3. Spotrebiteľ zašle nepoškodený a nenosený tovar spolu s Výmenným/vratným formulárom a faktúrou na adresu FASARDIofficial.sk, Švermova 489/66, Čierny Balog 97652.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. Za tovar použitý nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností sa považuje tovar, na ktorom je zrejmé:

                 - že bol nosený po dobu dlhšiu, ako je doba vyskúšania tovaru, 

                 - na tovare boli zložené visačky,

                 - na tovare boli zložené alebo poškodené (opätovným založením) ochranné známky.

Ochranné známky na tovare slúžia na to, aby sa predišlo noseniu tovaru, a teda zapožičaniu tovaru na istú dobu, po ktorej kupujúci tovar vráti predávajúcemu.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Peniaze je možné vrátiť len prevodom na č. účtu spotrebiteľa, ktorý uviedol vo Výmennom/Vratnom formulári. Odstúpenie od zmluvy musí byť odoslane najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Pokiaľ spotrebiteľ danú lehotu 14 dní nedodrží a do danej doby neuvedie písomne náležitosti predávajúcemu alebo nedoručí tovar predávajúcemu, nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Príprava tovaru na vrátenie

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva,všetkej dokumentácie, originál obaloch, so štítkami a neporušenými ochrannými známkami) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru je potrebné priložiť doklad o kúpe - faktúru a výmenný vratný formulár. Vždy je potrebné použiť baliaci papier či kartón tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Tovar, ktorý spotrebiteľ zasiela späť na adresu zašle nim zvoleným prepravcom. Neposielať tovar na dobierku, v tomto prípade tovar NEBUDE prevzatý. Odporúčame tovar poistiť. Peniaze spotrebiteľovi budú vrátené na bankový účet a to zvyčajne do 14 dní od obdržania zásielky.

Prostriedky poštovou poukážkou nevraciame.

9) Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 18/2018 Z. z.. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom kupujúceho.

Kupujúci má práva vyhradené v zmysle ustanovenia § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v znení platných noviel a to:

 1. právo na informácie, ktoré je plené týmto obsahom a obchodnými podmienkami
 2. právo požadovať prístup k svojim osobným údajom - § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. umožňuje kupujúcemu požadovať sa, akým spôsobom a na aké účely sú jeho osobné údaje spracúvané, túto požiadavku je možné adresovať na email obchod@fasardiofficial.sk.
 3. právo na opravu osobných údajov
 4. právo na vymazanie osobných údajov
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 6. právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov
 7. právo na prenos osobných údajov
 8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ získava od kupujúceho len tieto informácie:

 1. meno, priezvisko
 2. fakturačnú adresu
 3. dodaciu adresu
 4. telefónne číslo
 5. emailovú adresu
 6. štát
 7. dátum narodenia (nepovinné)

Tieto údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky. Korektným vybavením objednávky sa rozumie, vystavenie faktúry, vystavenie dodacieho listu, zabezpečenie dopravy a zaúčtovanie v účtovníctve. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie.

Eshop FASARDIofficial.sk zaznamenáva vašu IP adresu, informácie o čase strávenom prezeraním našich stránok a informácie o tom, z ktorých stránok ste k nám prišli. COOKIES sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a sú používané aj na meranie návštevnosti stránky, prispôsobenie zobrazovania stránok a vďaka týmto súborom vám ponúkame stále kvalitnejší obsah. Tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory COOKIES sú súbormi tretích strán, ako napríklad Google, YouTube, Facebook a pod.. Návštevníci našich stránok si môžu súbory COOKIES kedykoľvek vymazať, alebo ich zbieranie nastaviť priamo vo svojom internetovom prehliadači.

Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa Heureka Shopping, s.r.o., Karolínska 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi. Aby v mene prevádzkovateľa eshopu FASARDIofficial.sk, spracúval jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účel tohoto hodnotenia zašle sprostredkovateľ jednorázový email kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.

Pokiaľ kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov v eshope FASARDIofficial.sk za účelom emailového marketingu, súhlasí so zasielaním emailových správ na kontaktnú emailovú adresu. Spracúvané osobné údaje za účelom emailového marketingu sú meno, priezvisko a emailová adresa. Tieto osobné údaje sú poskytnuté na dobu 5 rokov, tieto údaje neposkytujeme tretím stranám. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, na emailovú adresu obchod@fasardiofficial.sk, tieto údaje bezprostredne po doručení odvolania mažeme. Odvolanie súhlasu je možné aj prostredníctvom užívateľského účtu, pokiaľ ho má kupujúci aktívny.

10) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

11) Reklamácie a reklamačný poriadok

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 7. Obchodných podmienok.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

1. Písomne (odporúčaný je Reklamačný formulár, ktorý si zákazník stiahne priamo na stránke FASARDIofficial.sk) kupujúci uvedie predávajúcemu:

            - meno spotrebiteľa a číslo objednávky

            - kód chybného tovaru a popis chyby

            - v prípade výmeny tovaru aj kód a veľkosť požadovaného tovaru na výmenu ako riešenie reklamácie

            - číslo účtu pre vrátenie prostriedkov- prostriedky nie je možné vrátiť poštovou poukážkou

2. Tovar spotrebiteľ zabalí spolu s faktúrou a Reklamačným formulárom a zašle na adresu FASARDIofficial.sk, Švermova 489/66, 976 52 Čierny Balog

Preprava je hradená stranou spotrebiteľa. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ju spotrebiteľ pri dodávke obdržal. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Tovar nemusí mať pôvodné obaly a štítky.  Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený a teda je potrebné použiť baliaci papier či kartón tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu.. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame tovar poistiť.

Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Chybný alebo poškodený tovar môže byť opravený, vymenený za rovnaký tovar alebo iný tovar v rovnakej hodnote (podľa výberu zákazníka), alebo bude vrátená kúpna cena. Posudzovanie reklamácie tovaru vykonáva importér alebo výrobca daného produktu. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie bude spotrebiteľ informovaný e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

12)Podmienky akcie:

„Tovar za polovicu! Nakúpte aspoň 2 kúsky z ktorých minimálne 1 je z výpredaja a 1 lacnejší kúsok máte za polovicu!“

Zákazník získa zľavu -50% z najlacnejšieho produktu v objednávke za podmienok:

 •       1. Nakúpi minimálne 2 kusy tovaru zo stránky www.Fasardiofficial.sk
 •       2.Aspoň 1 tovar v objednávke je z kategórie“ Výpredaj“ (obsahujúci produktový kód :...-SK)
 •       3.Objednaný tovar z kategórie Výpredaj je unikátny a nesmie sa v objednávke vyskytovať ten istý tovar v tej istej veľkosti a farbe 2krát. Iba za podmienky preverenia 2ks rovnakých produktov v kategórií výpredaj.
 •       4.Pre uplatnenie zľavy je potrebné zadať kód kupónu: VÝPREDAJ.  Zľava nie je kombinovateľná so žiadnou inou akciou či zľavou.
 •       5.Pokiaľ zľava nespĺňa podmienky pre uplatnenie zľavy, bude automaticky zrušená.

         Podmienky vrátenia tovaru v prípade, že zákazník zakúpil presne 2 alebo viac ks tovaru, z ktorých na jedenom bola uplatnená zľava -50%. Zákazník môže vrátiť tovar podľa platných obchodných podmienok a zákona do 14 dní, avšak pri porušení podmienok zľavy, ktorú získal pri nákupe mu bude automaticky zľava zrušená:

 •      1.Vracia tovar, na ktorý nebola uplatnená zľava -50%: bude mu vrátená suma zrazená o zľavu, ktorá bola uplatnená na druhý zakúpený  kus tovaru. Pri vrátení totiž zákazník nespĺňa podmienky zľavy na druhý kus tovaru.
 •     2.Vracia tovar, na ktorý bola uplatnená zľava -50%: bude mu vrátená suma, ktorú za tovar zákazník zaplatil, t.j. znížená o 50%.

         Podmienky výmeny tovaru v prípade, že zákazník zakúpil presne 2 alebo viac ks tovaru, z ktorých na jedenom bola uplatnená zľava -50%: Výmena tovaru je možná za predpokladu, že neporuší podmienky získania zľavy -50%. V opačnom prípade môže byť zákazníkovi vyúčtovaný preplatok za tovar.

13) Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia,Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. : 048/412 49 69; 048/415 18 71; fax. č.: 048/4124 693.

14) Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.fasardiofficial.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí odklikom pred odoslaním objednávky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš Fasardi obchod Slovensko.
www.FASARDIofficial.sk

Obchodné podmienky sú platné od 25.05.2018 do odvolania.