Ochrana súkromia

Našim klientom poskytujeme plné rešpektovanie ich súkromia a ochranu osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré nám zákazníci poskytnú sú spracovávané v súlade s rozsahom pôsobnosti povolenia udeleného zákazníkom a požiadavkami právnych predpisov, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Každý zákazník, ktorý nám poskytol svoje osobné údaje, má plný prístup k svojim údajom za účelom overenia, úpravy alebo zrušenia požiadaviek.

Online obchod neposkytuje osobné údaje zákazníkov tretím stranám.

Náš obchod tiež používa tzv. Súbory cookies. Tieto súbory sú uložené na klientskom počítači našim serverom a poskytujú štatistické údaje o aktivite zákazníka. Tieto údaje sú používané výslovne len na skvalitnenie našich služieb zákazníkom. Zákazník si môže kedykoľvek vypnúť cookies vo svojej voľbe webového prehliadača, ale musí si byť vedomý toho, že v niektorých prípadoch odpojenia týchto súborov to môže mať vplyv na ťažkosti spojené s používaním služieb ponúkaných v obchode.