FASARDIOFFICIAL.SK

ŠVERMOVA 489/66

976 52 ČIERNY BALOG

02 / 222 000 57

BANKOVÉ SPOJENIE

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

SK64 0900 0000 0050 7662 3928