Prijímam Ďalšie informácie

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

Všeobecné ustanovenia - prevádzkovateľ internetového obchodu www.fasardiofficial.sk

Názov spoločnosti:

KONER, s.r.o.

Ulica a číslo:

Štvrť Ladislava Novomeského 9

Mesto a PSČ:

Brezno 97701

Štát:

Slovenská republika

IČ:

46005331

IČDPH:

SK2023342365

Tel. číslo:

0918 88 47 29

Email:

obchod@fasardiofficial.sk

Bankové spojenie:

Československá obchodná

č. účtu:

4015036282

Kód banky:

7500

IBAN:

SK1075000000004015036282

BIC:

CEKOSKBX

Zodpovedná osoba:

Erik Konkolovský

Prevádzkovateľ je platcom DPH

Pracovná doba

Pondelok:

06:00-15:00

Utorok:

06:00-15:00

Streda:

06:00-15:00

Štvrtok:

06:00-15:00

Piatok:

06:00-15:00

Sobota:

06:00-12:00

Nedeľa:

ZATVORENÉ

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet. Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania

1) Registrácia na www.fasardiofficial.sk

Vyhlasujeme, že vaše údaje slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v internetovom obchode www.fasardiofficial.sk a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasíte so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.fasardiofficial.sk. Registráciou na stránke môžete taktiež čerpať výhody bonusového programu a získavať vernostné zľavy. Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese obchod@fasardiofficial.sk. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom, samotným uskutočnením objednávky, upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába
 • tovar sa už nedodáva
 • výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávaného tovaru

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru.

O prijatí/ vybavovaní/ odoslaní/ stornovaní objednávky je kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou na e-mail, ktorý zadal pri registrácií (objednávke ) na stránke www.fasardiofficial.sk.

 • Prijatie objednávky - vykonanie objednávky na stránke www.fasardiofficial.sk a prijatie informatívneho emailu o úspešnom prijatí objednávky stránkou.
 • Vybavovanie objednávky - predávajúci objednávku prijal, kupujúci prijal informatívny email o vybavovaní objednávky,
 • začína sa proces vybavovania objednávky od kontroly dostupnosti tovaru na sklade, jeho balenie a príprava na odoslanie.
 • Stornovanie objednávky - objednávka tovaru, ktorý ešte nebol odoslaný je zrušená, kupujúci prijíma informatívny email o stornovaní objednávky (viď. časť 3.Storno objednávky).
 • Odoslanie objednávky - Objednávka je skompletizovaná, tovar je odovzdaný prepravnej spoločnosti, kupujúci prijíma e-mail o odoslaní objednávky, tovar s osobným prevzatím je pripravený na odovzdanie.

Pri každej položke je zobrazený stav tovaru:

 • Tovar, ktorý je na sklade, bude expedovaný v pracovných dňoch do 24 hodín od momentu začatia vybavovania objednávky (od prijatia informatívneho e-mailu o vybavovaní objednávky).
 • Tovar, ktorý má dobu dodania 3-5dní bude doručený do min.3 pracovných dní a max.5 pracovných dní od momentu začatia vybavovania objednávky (od prijatia informatívneho e-mailu o vybavovaní objednávky).
 • Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

3) Storno objednávky

Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou, t.j. do momentu začatia vybavovania objednávky (viď. časť 2. Prijatie a vybavovanie objednávky). V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. Storno môžete poslať e-mailom, prípadne vykonať telefonicky na uvedenom e-maile a tel. čísle (viď. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.fasardiofficial.sk). Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába
 • tovar sa už nedodáva
 • výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávaného tovaru

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

4) Druhy dopravy a doručenie

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. V takom prípade môže byť rátaná doprava za viac balíkov, každý s vlastnou váhou. U objednávok nad 69€ je doprava objednaného tovaru zdarma.

Osobný odber

Objednaný tovar je možné si vyzdvihnúť osobne na pobočke od momentu ukončenia stavu vybavovania objednávky a prijatia informatívneho emailu o odoslaní objednávky- tovar je pripravený na vyzdvihnutie (viď. časť 2. Prijatie a vybavenie objednávky). Objednávky je možné vyzdvihovať v pracovný čas, mimo túto dobu po dohode. Osobné prevzatie tovaru je bezplatné. Pri osobnom odbere je potrebné zvoliť spôsob platby prevodom, platba v hotovosti na pobočke nie je možná.

Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou DHL Slovensko do 24 hod.

Pri tovare doručovanom prepravnou balíkovou firmou DHL Slovensko je termín dodania v pracovných dňoch do 24 hodín od momentu odoslania objednávky (viď. časť 2. Prijatie a vybavenie objednávky). Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Cena prepravy zahŕňa telefonické kontaktovanie zákazníka kuriérom spoločnosti o doručení tovaru. Tovar je doručovaný aj v sobotu bez ďalších extra príplatkov.

Cenník prepravy
0-50kg: 3,5€ s DPH

Reklamácia zásielky je možná do 24 hod. od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní! POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou DHL Česká republika

Pri tovare doručovanom prepravnou balíkovou firmou GLS Česká republika termín dodania v pracovných dňoch do 48 hodín od momentu odoslania objednávky (viď. časť 2. Prijatie a vybavenie objednávky). Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Cena prepravy zahŕňa telefonické kontaktovanie zákazníka kuriérom spoločnosti o doručení tovaru.

Cenník prepravy
0-50kg: 7€ s DPH

5) Spôsoby platby

 • Dobierka - pri platbe na dobierku zákazník platí pri prevzatí tovaru od kuriéra (viď. časť 4. Druhy dopravy a doručenie).

  Cena platby na dobierku
  pri spôsobe dopravy prepravnou balíkovou firmou DHL do 24hod: 0,99€ s DPH
 • Platba prevodom - zákazník pošle platbu prevodom na účet predávajúceho po prijatí e-mailu o vybavovaní objednávky (viď. časť 2. Prijatie a vybavenie objednávky). Informácie pre platbu sú zaslané kupujúcemu v danom prijatom e-maile o vybavovaní. Tovar je zasielaný po prijatí platby. Bankové spojenie viď. v časti Prevádzkovateľ internetového obchodu www.fasardiofficial.sk.

  Cena platby prevodom
  cena platby prevodom je: 0€ s DPH

6) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. Záručná lehota na všetok tovar ponúkaný na stránke www.fasardiofficial.sk je 2 roky.

7) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

8) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

V takom prípade spotrebiteľ:

 1. kontaktuje e-mailom na e-mail obchod@fasardiofficial.sk predávajúceho,
 2. písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí, najneskôr do 14 kalendárnych dní.
 3. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 4. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 5. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 6. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Peniaze je možné vrátiť len prevodom na č. účtu spotrebiteľa, ktorý uviedol v zaslanom e-maile. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Pokiaľ spotrebiteľ danú lehotu 14 dní nedodrží a do danej doby neuvedie písomne náležitosti predávajúcemu alebo nedoručí tovar predávajúcemu, nemá právo na odstúpenie od zmluvy. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Príprava tovaru na vrátenie

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva,všetkej dokumentácie, originál obaloch) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe faktúru, výmenný vratný formulár a dodací list. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite vami zvoleným prepravcom. Neposielajte tovar na dobierku, v tomto prípade tovar NEBUDE prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 14 dní od obdržania zásielky

! UPOZORNENIE !

Ak nasledovné podmienky nebudú pri vrátení tovaru dodržané (napríklad bol tovar použitý, poškodený, má odrhnuté visačky, nie je kompletný, chýbajú priložené dokumenty, tovar nie je zabelený v originál obaloch od výrobcu), bude tovar vrátený späť zákazníkovi, ktorý  súhlasí s úhradou ceny za spätnú dopravu vo výške 3.50,-€ s DPH a to formou dobierky. V tomto prípade nevzniká zákazníkovi nárok na vrátenie peňazí !

9) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

10) Reklamácie a reklamačný poriadok

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 7. Obchodných podmienok. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu:

Koner, s.r.o.
Štvrť LAdislava Novomeského 9,
Brezno 97701

Preprava je hradená stranou kupujúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. K tovaru priložte doklad o kúpe so všetkými listinami, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Chybný alebo poškodený tovar môže byť opravený, vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. Posudzovanie reklamácie tovaru vykonáva importér alebo výrobca daného produktu. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

11) Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia,Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. : 048/412 49 69; 048/415 18 71; fax. č.: 048/4124 693.

12) Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.fasardiofficial.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí odklikom pred odoslaním objednávky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš Fasardi obchod Slovensko.
www.fasardiofficial.sk

Obchodné podmienky sú platné od 01.04.2016 do odvolania.